Monthly Calendar

October 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Women - KH Rm C
 • Holy Hour - Adoration Chapel
2
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
3
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • Divine Mercy Group - PFC - B
4
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • Stations of the Cross - CH
5
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 4:00 PM Mass - CH
 • First Saturday Rosary - CH
6
 • Senior Citizens Luncheon Setup - KH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 10:00 AM Mass - CH
 • 12:00 Noon Mass - CH
 • Burmese Catechism Class - PFC - E
 • 2:00 PM Burmese Mass - CH
 • 6:00 PM Mass - CH
7
 • 6:30 AM Mass - CH
 • Senior Citizens Luncheon - KH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Men - KH Rm C
8
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Women - KH Rm C
 • Holy Hour - Adoration Chapel
9
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
10
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Mass - CH
 • Catholics in Recovery - KH
 • Catholics in Recovery - CH - Unlock Divine Mercy Side Door Only
 • Divine Mercy Group - PFC - B
11
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
12
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 4:00 PM Mass - CH
13
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 10:00 AM Mass - CH
 • 12:00 Noon Mass - CH
 • Burmese Catechism Class - PFC - E
 • 2:00 PM Burmese Mass - CH
 • 6:00 PM Mass - CH
14
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Men - KH Rm C
15
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Women - KH Rm C
 • Holy Hour - Adoration Chapel
16
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
17
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • Divine Mercy Group - PFC - B
18
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
19
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 4:00 PM Mass - CH
20
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 10:00 AM Mass - CH
 • Burmese Catechism Class - PFC - E
 • 12:00 Noon Mass - CH
 • 2:00 PM Burmese Mass - CH
 • 6:00 PM Mass - CH
21
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Men - KH Rm C
22
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Women - KH Rm C
 • Holy Hour - Adoration Chapel
23
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
24
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • Divine Mercy Group - PFC - B
25
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
26
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 4:00 PM Mass - CH
27
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 10:00 AM Mass - CH
 • Burmese Catechism Class - PFC - E
 • 12:00 Noon Mass - CH
 • 2:00 PM Burmese Mass - CH
 • 6:00 PM Mass - CH
28
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Men - KH Rm C
29
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • CRHP - Women - KH Rm C
 • Holy Hour - Adoration Chapel
30
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
31
 • 6:30 AM Mass - CH
 • 8:00 AM Mass - CH
 • 12:10 Daily Mass - CH
 • Divine Mercy Group - PFC - B